onedrive

Cách khóa OneDrive bằng mật khẩu, Touch/Face ID trên iOS

Cách khóa OneDrive bằng mật khẩu, Touch/Face ID trên iOS

0
Nếu bạn sử dụng ứng dụng OneDrive trên thiết bị iOS và muốn bảo mật các dữ liệu bên trong đám mây của mình tránh người khác soi mói khi mở ứng dụng, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau.