Olympic Tokyo

Simone Biles trong phần thi tại Olympic Tokyo 2020 /// Reuters

Từ Naomi Osaka đến Simone Biles, khi dũng cảm trở thành ích kỷ

2
Một số người đã đề xuất từ điển thêm phần ‘ích kỷ khiến các đồng đội của bạn thất vọng’ để định nghĩa từ ‘dũng cảm’ sau hành động của ngôi sao thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles tại Olympic Tokyo 2020.