ocean group

Bruce Forbes không có mối liên quan nào với gia đình Forbes Magazines

Bruce Forbes không có mối liên quan nào với gia đình Forbes Magazines

0
(TNO) Tranh thủ sự tình cờ giám đốc cũng tên là Forbes, trùng tên với tạp chí Forbes danh tiếng, Công ty CP Trung tâm Giải pháp ARCHIBUS Việt Nam cố tình mập mờ thông tin cung cấp cho các cơ quan báo chí để tạo “hot”, đánh bóng thương hiệu cho sếp.