oanh tạc cơ

Bóng ma B-2 Spirit ở căn cứ Diego Garcia trên Ấn Độ Dương /// AF.MIL

Hỏa lực oanh tạc cơ Mỹ bao trùm Biển Đông

0
Mỹ vừa điều động nhiều oanh tạc cơ chiến lược đến các căn cứ ở Ấn Độ Dương, Nhật Bản và đảo Guam, tạo nên thế trận hỏa lực bao trùm cả Biển Đông, bao gồm các căn cứ phi pháp của Trung Quốc ở vùng biển này.