ô tô điện

Ô tô điện là xu hướng tất yếu của tương lai

Cần một tổ hợp chính sách cho xe điện

1
Không chỉ những giải pháp về thuế, PGS-TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng Việt Nam cần " tổ hợp chính sách" đủ mạnh để thúc đẩy sự phát triển của xe điện.