o to chay nguoc chieu tren cao toc

Đồng bào HRê làm thuê trong rừng keo thưa thớt nên tiền công thấp

Mưu sinh thời Covid-19: Vất vả chốn non cao

0
Thời dịch giã, khắp nơi gặp khó. Trong đó, nhiều người HRê ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi vẫn phải gắn bó với nghề khai thác cây gỗ keo, dẫu hiểm nguy chực chờ.