Nương thân - thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

0 Thanh Niên

Một mình lạc giữa trời xa

Mượn ai đây chút quê nhà nương thân

 /// Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn

Xứ người lạ đến phân vân

Cả vầng trăng cũng khác vầng trăng quê

Ở đây biển rộng bốn bề

Mà sao lòng cứ muốn về sông xưa

Nơi này nhiều kẻ đón đưa

Mà sao đất khách vẫn thừa mình ra

Nửa vòng trái đất thì xa

Mượn câu lục bát quê nhà nương thân.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU