nước suối

Hơn 80 công trình nước sạch không hoạt động

Hơn 80 công trình nước sạch không hoạt động

0
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện có 360 công trình nước sinh hoạt nông thôn, trong đó có đến 81 công trình không hoạt động, 59 công trình hoạt động hiệu quả thấp, 97 công trình hoạt động cầm chừng... 
Có gì mới 18.10.2012?

Có gì mới 18.10.2012?

0
Ngày 17.10, Công ty La Vie khánh thành dây chuyền sản xuất mới tại Nhà máy Long An với công suất 48.000 chai/giờ.