nước nhiễm dầu

Doanh nghiệp hứa hỗ trợ người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu

Doanh nghiệp hứa hỗ trợ người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu

0

Ngày 3.5.2018, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Việt - Lào thuộc tổng công ty này cùng lãnh đạo UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã tổ chức đối thoại với 4 hộ dân có giếng nước bị nhiễm dầu trong sự cố rò rò rỉ tẹc dầu 25.300 lít từ kho trung chuyển thạch cao của Công ty TNHH Việt - Lào.

 

Tin đọc nhiều