nước mắm truyền thống

Kiến nghị làm rõ thông tin nước mắm chứa asen vượt ngưỡng

Kiến nghị làm rõ thông tin nước mắm chứa asen vượt ngưỡng

4
Sáng 20.10, tại TP.HCM, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp (DN) sản xuất nước mắm truyền thống sau khi Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (VINASTAS) công bố nước mắm nhiễm asen (thạch tín).