nước đen

Ống cống xả thải từ nhà máy ra môi trường khoảng 4.000 m3/ngày đêm  /// Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Nước thải đen đặc đổ ra sông Thị Tính

1
Ngày 4.8, một lượng lớn nước thải từ trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (TX.Bến Cát, Bình Dương) đen đặc xả ra kênh thoát nước rồi đổ vào sông Thị Tính. Điều đáng nói, thời điểm PV Thanh Niên tới thì không có người vận hành ở nhà máy này.