nữ đại gia

Diễn viên Quang Sự  /// Ảnh: NVCC

Diễn viên Quang Sự: Tôi sẵn sàng nhận cát sê theo hoàn cảnh

0
Sau 5 năm du học chuyên ngành diễn viên tại Hàn Quốc, Quang Sự chọn về nước lập nghiệp. Với nam diễn viên Găng tay đỏ, anh đặt kịch bản lên trước cát sê, sẵn sàng đi phim theo kiểu 'phim thắng thì ăn, phim thua thì chịu'.