NTU

Mọi hoạt động của Câu lạc bộ NTU đều do sinh viên tự chủ /// Lan Chi

Khi sinh viên được giao việc

0
Nhờ được tin tưởng giao trách nhiệm khi còn trên giảng đường, các sinh viên ở nhiều đại học trên thế giới có cơ hội thực hành các kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống.

Tin đọc nhiều