norodom

Cuộc chiến của tôi với CIA - Hồi ký của Hoàng thân Norodom Sihanouk

Hồi ký của hoàng thân Norodom Sihanouk

0
'Cuốn sách này được tác giả nhìn nhận như một vũ khí trong cuộc chiến giành lại nền độc lập của quốc gia mình, và như một lời cảnh tỉnh cho các quốc gia khác có thể trở thành nạn nhân trong tương lai', Wilfred Burchett đã viết như vậy trong lời tựa của cuốn sách Cuộc chiến của tôi với CIA - Hồi ký của Hoàng thân Norodom Sihanouk khi ra mắt lần đầu tiên.
Du khách trải nghiệm tương tác với thiết bị thông minh tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM /// QUỲNH TRÂN

Xã hội hóa bảo tàng thông minh

0
Nhiều bảo tàng tại TP.HCM đang gấp rút thực hiện thay đổi hình thức từ mô hình “kinh viện” truyền thống, chuyển sang số hóa tương tác thông minh nhằm thu hút khách tham quan. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư khá lớn nên việc kêu gọi xã hội hóa là cấp thiết.