nộp phạt trực tuyến

Vì sao người dân TP.HCM chưa mặn mà nộp phạt trực tuyến?

Vì sao người dân TP.HCM chưa mặn mà nộp phạt trực tuyến?

0
Từ 12.3 đến 27.7.2020, CSGT TP.HCM đã kiểm tra phát hiện xử lý 173.124 trường hợp vi phạm, đã phạt tiền 128.514 trường hợp. Vậy nhưng chỉ có 14 trường hợp nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Nguyên nhân vì sao?
 

Tin đọc nhiều