nới lỏng giãn cách

Đồng Nai dự kiến “mở cửa” ra sao sau 20.9 khi Covid-19 còn phức tạp?

Đồng Nai dự kiến “mở cửa” ra sao sau 20.9 khi Covid-19 còn phức tạp?

1
Theo kế hoạch dự thảo mở cửa sau 20.9, UBND tỉnh Đồng Nai phân cấp giãn cách xã hội theo 3 hình thức, dựa trên tỉ lệ tiêm vắc xin và vùng đỏ, cam, vàng xanh. Tuy nhiên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho ý kiến rằng không được nóng vội, bây giờ tạm thời mở vùng xanh trước, vùng đỏ, cam vàng vẫn phải nằm yên.
TP.HCM đang tính toán kiểm soát đi lại bằng thẻ xanh Covid thay cho giấy đi đường như hiện nay
 /// NGỌC DƯƠNG

Kiểm soát thẻ xanh Covid sẽ như thế nào ?

60
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, TP.HCM sẽ sử dụng thẻ xanh/thẻ vàng Covid làm công cụ thống nhất và chủ yếu để kiểm soát các thành phần dân cư trong quá trình mở cửa phục hồi kinh tế sau ngày 15.9.