nội dung quảng cáo

Nới liều lượng, siết nội dung quảng cáo

Nới liều lượng, siết nội dung quảng cáo

0
Sáng 30.5, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự luật Quảng cáo (QC). Các quy định về diện tích, thời lượng, chấn chỉnh tình trạng QC sai sự thật... được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm.