Nợ thuế không có khả năng thu hồi tăng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tổng cục Thuế vừa thông tin nợ thuế không còn khả năng thu hồi tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Nợ thuế khó đòi gia tăng /// Ngọc Thạch
Nợ thuế khó đòi gia tăng
Ngọc Thạch

Cơ quan thuế đã thu hồi được 24.767 tỉ đồng tiền thuế nợ thuế trong 8 tháng qua, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó tiền thuế nợ thuế có khả năng thu chiếm tỷ trọng 51,3% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2018; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 48,7% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách của ngành thuế ước đạt 892.944 tỉ đồng, bằng 76,4% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực thu nội địa chiếm 95,09%, 11/18 khoản thu tăng khá, riêng khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,1%.

Hệ thống cơ quan thuế theo dõi có 745.342 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, tăng 47.747 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Cơ quan thuế tiếp tục cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, 99,48% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử; 99% doanh nghiệp nộp thuế bằng hình thức điện tử; tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 96% tổng số hồ sơ hoàn thuế.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU