nô lệ tình dục

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in /// Reuters

Đổi ngoài lấy trong

0
Ông Moon Jae-in chắc chắn phải có lý do xác đáng và cấp thiết để đàm phán lại với Nhật Bản về vấn đề "nô lệ tình dục"