Những tấm lòng vàng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn đọc giúp cháu Phạm Trần Hồng Minh - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin cứu con tôi thoát khỏi cái chết, trên Thanh Niên ngày 4.1.2019, tiếp theo):

Cháu Minh sốt li bì do bị khối u hành hạ
 /// THANH ĐÔNG
Cháu Minh sốt li bì do bị khối u hành hạ
THANH ĐÔNG
Chuyển khoản: Tran Hai Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Giang Thanh Truong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Hong Minh: 300.000 đồng; Vo Dieu Thuy: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Luu Thi Thu Ha: 500.000 đồng; Tran Nguyen Dong Quan: 2.000.000 đồng; Dong Van Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Tung: 2.000.000 đồng; Nguyen Doan Hong Loan: 500.000 đồng; Tran Van phuc: 200.000 đồng; Nguyen Tien Khoa: 500.000 đồng; Tran Dao Phuoc Thuan: 1.000.000 đồng; Lam Hue Chau: 100.000 đồng; Nguyen Doan Hanh: 200.000 đồng; Tran Van Hung: 200.000 đồng; Le Kim Bong: 500.000 đồng; Cao Van Quang: 1.000.000 đồng; Tran Thi Phuong Khanh: 1.000.000 đồng; Le Long Vu: 200.000 đồng; Huynh Hung Hy: 3.000.000 đồng; Nguyen Huu Khuong: 500.000 đồng; Tang Thanh Long: 500.000 đồng; Trinh Xuan Lan: 1.000.000 đồng; Phan Van Tien: 1.000.000 đồng; Nguyen Dang Khoa: 2.000.000 đồng; Chau Tuan Minh: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh Tuyen 1.000.000 đồng; Nguyen Xuan Lam: 1.000.000 đồng; Nguyen Thai Phuong: 500.000 đồng; Phan Duy Hung: 500.000 đồng; Tran Quoc Phuoc: 500.000 đồng... (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU