Chung tay bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Những tấm lòng vàng ngày 13.10.2021

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn đọc ủng hộ Chương trình Chung tay bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 (tiếp theo)

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trang Nguyen (UK): 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Tu Thien Thanh: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Quoc Anh: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Van Phu Hieu: 500.000 đồng; Vo Trang: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; DN Dung Kim Loan: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Tram: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Lam Thanh Thao: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trinh Loi Ngan: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Danh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Si Tam: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; lop 10 hoc sinh THPT Gia Dinh (TP.HCM): 4.500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Huyen Chau: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Lam Duc Hoang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Thu Nguyet: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Linh Thuong: 10.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hong: 100.000 đồng; Nguyen Van Tan: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Phan Tra Ha Tien: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Dao Thi Thanh Tam: 500.000 đồng; Huynh Thi Phuong Trang: 400.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Son: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.800.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cao Kim Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Thanh Hang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngo Thi Phuong Thao: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Binh Toan: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ong Pham Quang Phong: 4.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Vu Hung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tong Thi Thuy Tien: 2.000.000 đồng; Tran Thieu Khanh Hung: 300.000 đồng; Dang Linh Nga: 150.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Dinh Phuong Thao: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.700.000 đồng; Nguyen Thi Hong Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tam: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; Huynh Thi Tuyet Anh: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tong Nhat Phuong: 2.000.000 đồng; Ngo Vi Thuy: 200.000 đồng; Than Ha Lu: 1.000.000 đồng; Nguyen Huynh Nhat Quy: 500.000 đồng; Le Xuan Loc: 200.000 đồng; Ho Nguyen Thanh Tuyen: 200.000 đồng; Pham Dao Quynh Trang: 500.000 đồng; Phan Thi Hoa: 1.000.000 đồng; Lu Van Ron: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Khoa Viet: 5.000.000 đồng; Co Lua (Vung Tau): 2.000.000 đồng; ban doc: 20.000.000 đồng; Nguyen Thieu Thanh: 2.000.000 đồng; Le Minh Toan: 100.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Thi Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huyen: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Bui Van Hoang: 1.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Bui Thi Thanh Thao: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cong ty TNHH dich vu tu van Tri Tin: 2.000.000 đồng; Hoang Viet: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Ha: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Thanh Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Vu Hoang Nhung: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thai Ngan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Ngoc Dung: 200.000 đồng; Huynh Thai Kien: 500.000 đồng; Huynh Thi Kim Loan: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Hue Linh: 5.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Minh Hieu: 200.000 đồng; Tran Ngo Duy: 500.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 4.000.000 đồng; Ho Xuan Huy: 1.000.000 đồng; Cao Minh Hien: 5.000.000 đồng; Le Hien: 5.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Phan Thanh Tinh va Nguyen Thi Hong Luy (U.S.A): 5.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Ngoc Hao: 1.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Truc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Phuong: 300.000 đồng; co Huynh Thi Chin: 20.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Hong Son (lop 2B, Truong TH Giao Huong, Giao Thuy, tinh Nam Dinh): 2.000.000 đồng; Phan Thanh Thai: 1.000.000 đồng; be Mi Ti (Q.7, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Duong Thi Phuong Mai: 1.000.000 đồng; Phong Duong Chuyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Cat Tuong: 4.000.000 đồng; Nguyen Duong Huyen Tran: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dao Thi Kim Thoa: 300.000 đồng; nhom thien nguyen BH: 2.000.000 đồng; Tran Thi Dieu Hanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Bich Phuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Son Duy: 1.500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU