Những tấm lòng vàng 30.6.2022

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn đọc giúp bà Nguyễn Kim Quan - Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Bà ngoại 70 tuổi mù lòa nuôi cháu mắc bệnh down; trên Thanh Niên ngày 26.10.2021, tiếp theo):

Chuyển khoản: ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thong Thai: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 50.000 đồng; Hoang Thanh Hai: 300.000 đồng; Tran Phuoc Sang: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 300.000 đồng; Dao Van Dai: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ha Thi Thach Ngoc: 1.000.000 đồng; Bui Viet Hung: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Nguyen Khanh Duy: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Minh Chanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Quang Vu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Minh Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Ai Nhan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Thuy: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Van Ngoc Thuy Duong: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Trieu Anh Tuan: 200.000 đồng; Ngo Thien Thao: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Nguyen Anh Tuan: 500.000 đồng; Ta Uyen Diem: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Nhu Y: 100.000 đồng; Huynh Quynh Nhu: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Dao Kim Ngan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Anh Son: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Nguyen Khoi Nguyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Hoai: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Huy Hoang: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Doanh: 100.000 đồng; Nguyen Khoa Long: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen My Ha: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Hong Hanh: 150.000 đồng; Nguyen Ho Thanh Qui: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hong An: 200.000 đồng; Vo Minh Tan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Duong Thi Huyen: 200.000 đồng; Le Thi Anh Thu: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien Chuong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Doan Vu Linh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tuyen: 150.000 đồng; Tran Duy Khiem: 100.000 đồng; Le Ha Lan Nhi (Melbourne Uc): 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Cao Vi Hoa: 50.000 đồng; Truong Thu Phan: 200.000 đồng; Truong Khuong My: 300.000 đồng; Nguyen Thi Mai Khanh: 500.000 đồng; Le Thi Van Anh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hung Anh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Nguyen Hoai Vu: 200.000 đồng; Tran Thi Xuan Thuy: 50.000 đồng; Nguyen Phuong Tu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ngo Thi Hao: 500.000 đồng; Truong Cao Thai: 500.000 đồng; Ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Quang Viet Ngan: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Tam: 100.000 đồng; Tran Anh Thu: 200.000 đồng; Vo Quoc Danh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Hoang Nhan: 500.000 đồng; Nguyen Van Tung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Mi Ka: 200.000 đồng; Nguyen Kim Hang: 5.000.000 đồng; Phan Thi Kim Ngan: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Phuong: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Mr.Phil: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Anh Duy: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Tam: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thuy Vy: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Phuong Thuy: 200.000 đồng; Phan Thi Thanh: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Thi Kim Ngan: 500.000 đồng; Ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 139.676 đồng; Nguyen Thi Thai Khanh: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; Nguyen Le Dien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Anh Duc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Minh An: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Chau Le Dang Khoa: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuong Thao: 200.000 đồng; Ngo Thi Lien Phuoc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Huy Thong: 100.000 đồng; Nguyen Quynh Thu: 20.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Nguyen Huu Duyen: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 80.000 đồng; Do Van Hiep: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ho Thi My Linh: 300.000 đồng; Le Thanh Phuong Thao: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 463.318 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU