Những tấm lòng vàng 26.9.2022

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn đọc giúp Dương Huỳnh Kim Tiền – Đồng Tháp (nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ hiến gan cứu con 2 tuổi nhưng không đủ tiền viện phí; trên Thanh Niên ngày 13.7.2022, tiếp theo):

Chuyển khoản: Ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Tran Hoang Bao Linh: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Thuy Phuong: 100.000 đồng; Tran Thanh Bao: 200.000 đồng; ban doc: 64.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 237.000 đồng; ban doc: 51.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Tan Tam: 2.000.000 đồng; C Mai: 5.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tu Huyen Trang: 200.000 đồng; Tran Quoc Phong: 500.000 đồng; Mai Huu Linh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Phong Phu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Doan Thi Thuy Anh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Viet Hung: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Dao Gia Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tram: 400.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Trinh Hai Long: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 180.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Trung Kien: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vo Thi Binh: 1.000.000 đồng; Vo Trong Thanh Vy: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Thi Bich Hang: 200.000 đồng; Tran Quang Quy: 200.000 đồng; Tran Van Can: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Doan Thi Thanh Nga: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ho Thanh Nam: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Truong Thi Ngoc Bich: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU