Những tấm lòng vàng 16.5.2022

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn đọc ủng hộ Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 (tiếp theo):

Chuyển khoản: Nguyen Thuy Cang: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.749.992 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Thu Thao: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ng Bao Quoc Victoria Bc Canada: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Nga: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Quynh Nhi: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Minh Hang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Quang Thai: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Binh Yen: 200.000 đồng; Pham Thi Nguyet Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Cam Bich: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Duong Thi Phuong Mai: 1.000.000 đồng; Duong Phong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Manh Tien: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Dao Trang Xin: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Phuoc Thanh, Xuan Dao, Hoang Tram: 500.000 đồng; Ngo Duc Thanh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Pham Thi Thuy Duong: 300.000 đồng; hai be Tuong An: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; chi Nguyen: 2.000.000 đồng; Nguyen Quynh Dao: 2.000.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc D.T.D: 1.000.000 đồng; Nguyen T Minh Thu: 200.000 đồng; Ho Quoc Phuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Chu Thi Thu Huong: 1.000.000 đồng; Ta Thi Xuan Dieu: 1.000.000 đồng; gia dinh Tailanmai: 1.000.000 đồng; Le Thi Bich Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Binh Yen: 211.000 đồng; Tran Thi Minh Tuyen: 500.000 đồng; Nguyen Huy Tien: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Luan: 200.000 đồng; ban doc: 6.100.000 đồng; bac si Le Minh Khoi: 60.000.000 đồng; ban doc: 2.640.000 đồng; Ly Thay Ngo: 10.000.000 đồng; Do Thi Dung: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dang Dat: 2.000.000 đồng; Tran Thi Huyen Trang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Linh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; gia dinh nha bao Nguyen Ngoc Tran: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Quang Hieu: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Quach Manh Dung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Binh Yen: 123.456 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Luong Man Ky: 500.000 đồng; lang tre Phu An: 6.000.000 đồng; Ngo Kim Ngan: 200.000 đồng; Dang Dinh Tuc: 2.000.000 đồng; Dang Van Suong: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hanh (Quy HNCD): 496.868 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; co Loan, Chi Vinh, co Bot (Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Phan Tien Huong (tinh Phu Yen): 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thanh Long: 2.000.000 đồng; Tran Thi Thu Hang: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Binh Yen: 123.456 đồng; Ho Quoc Phap: 5.000.000 đồng; Dong Sy Huy: 1.000.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 20.000.000 đồng; Nguyen Thuy Linh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bay: 15.000.000 đồng; ban doc: 15.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Bich: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dang Nguyen Thanh Truc: 50.000 đồng; thay co tai Han Quoc: 3.500.000 đồng; su kien Buoc chay Hy vong: 71.168.400 đồng; Nguyen Thi Hanh: 1.000.000 đồng; Le Tan Tai: 1.415.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Kim Ngan: 1.000.000 đồng; Minh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; gia dinh Xuan Hang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Binh Yen: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Chi Cuong: 400.000 đồng; Truong Thi Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ong ba Tran Duc Minh (Q.Binh Thanh): 500.000 đồng; Huynh Quynh Nhi: 2.000.000 đồng; DayM: 1.490.648 đồng; Duong Thi Phuong Mai: 1.000.000 đồng; Duong Phong: 1.000.000 đồng; To Thi Tuyet Trang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet: 2.000.000 đồng; ban doc: 20.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phung: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Phan Tan Dat: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Bui Nguyen Bao Quynh: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng;

(còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU