Những tấm lòng vàng 15.10.2021

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn đọc ủng hộ Chương trình Chung tay bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 (tiếp theo)

Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; Yose Home: 12.500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hoa: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Dieu Huong: 500.000 đồng; Ma Ngoc Bich Tran: 300.000 đồng; ban doc Thu: 300.000 đồng; Nguyen Dinh Quyen: 1.000.000 đồng; Le Tan Loc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Vu Trong Duc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thai Ha: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Phan Thuy Trang: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thu: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hang: 185.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Thanh Lam: 4.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Nhut Huy: 500.000 đồng; Dang Cuu Tai: 150.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vu Dinh Long: 1.500.000 đồng; Dang Thi Thu Hien: 100.000 đồng; Tram Kim Thu: 300.000 đồng; Pham Thi Lieu: 500.000 đồng; Khuc Thi Hoang Yen: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; My Linh (P.QC Bao Thanh Nien): 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Phi Yen: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Van Hieu: 1.000.000 đồng; Phung Linh: 5.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 100.000 đồng; Phuong Cam Ly: 300.000 đồng; Huynh Ho Hoanh Son: 1.000.000 đồng; Vu Hoang Quyen: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phung Huynh Kim Do: 2.247.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Son: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Ngoc Doan: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 145.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Nguyen Thi Yen Thy: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh Huy: 1.000.000 đồng; Nguyen Tan Tin: 200.000 đồng; Pham Thi Thuy Van: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Thien Loc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Lien: 1.000.000 đồng; Nguyen Truong Bao Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Hong: 500.000 đồng; Tran Van Minh: 500.000 đồng; Dang Tran Nghia: 500.000 đồng; Phan Viet Son: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.530.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thi My Thanh: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Manh Bang: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tam Nhu: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc Diep: 50.000 đồng; Chu Dieu: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Nhu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Xuan Thai, Thanh Hien: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Nguyen Kim Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Huu Loc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thuan: 50.000 đồng; Vinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Bao Nhan, Nguyen Thi Mai: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Quoc Trieu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Anh Thu: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Thi Bac: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Nguyen Thanh Phuong: 93.400 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Diem Trang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Hoang Qui: 100.000 đồng; Nguyen Ba Tuan: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vu Thi Viet Ha: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Vinh Hoang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc: 3.500.000 đồng; Le Thuy Nhi: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Tham (100 duong S9, P.Tay Thanh, Q.Tan Phu, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Khuat Dinh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hien Vy: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thai Han: 5.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Han: 500.000 đồng; Tran Thanh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Ngoc Buu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hoa Khanh: 8.000.000 đồng; Huynh Thi Cam Loan (P.5, Q.8, TP.HCM): 20.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Trinh Van Duyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Pham Thi Hoa Binh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Hua Bich Ngoc, gia dinh ong Tran Van Thin: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi Ngoc Lan: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Tram (V.T.P): 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Truong Thi Van Ha: 5.000.000 đồng; Diep Thi The Mai: 800.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU