nhũng nhiễu

Hậu quả không 'vặt'

Hậu quả không 'vặt'

1
Nếu tham nhũng chính sách, tham nhũng lớn làm suy kiệt nền kinh tế thì “tham nhũng vặt” cũng đang có sức tàn phá rất lớn đối với đời sống xã hội, làm giảm niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền.,
Tham nhũng ‘vặt’

Tham nhũng ‘vặt’

4
Tỷ lệ người dân cho rằng phải “bôi trơn” khi làm sổ đỏ đã giảm từ 44% năm 2015 xuống 17% năm 2017 (kết quả khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) do UNDP thực hiện), là một tỷ lệ tham khảo cũng đáng ghi nhận.
Hồ sơ trễ hẹn có nguyên nhân cán bộ nhũng nhiễu

Hồ sơ trễ hẹn có nguyên nhân cán bộ nhũng nhiễu

0
Ngày 15.3, HĐND TP.HCM khóa 9 khai mạc kỳ họp bất thường bàn về cải cách hành chính và triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội cho thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.