Những chính sách liên quan quyền lợi người lao động có hiệu lực

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Từ hôm nay 1.1, nhiều chính sách liên quan đến người lao động (NLĐ) bắt đầu có hiệu lực.

Những chính sách liên quan quyền lợi người lao động có hiệu lực

Theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động trong các loại hình doanh nghiệp được tăng lương tối thiểu từ 180.000 - 230.000 đồng/tháng so với năm 2017.

Cụ thể, vùng 1 lương tối thiểu tăng 230.000 đồng, từ 3,75 triệu đồng lên 3,98 triệu đồng/tháng. Vùng 2 tăng 210.000 đồng, từ 3,32 triệu đồng lên 3,53 triệu đồng/tháng. Vùng 3 tăng 190.000 đồng từ 2,9 triệu đồng lên 3,09 triệu đồng/tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 2,58 triệu đồng lên 2,76 triệu đồng/tháng.

Cũng từ ngày 1.1, nhiều quy định mới của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 sẽ được áp dụng, trong đó đáng chú ý là có thêm các đối tượng đóng BHXH bắt buộc, gồm: NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; NLĐ nước ngoài làm việc tại VN có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp. Luật BHXH 2014 cũng quy định từ năm 2018 tiền lương tháng đóng BHXH ngoài mức lương, phụ cấp lương còn bao gồm các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Trong khi đó, hàng vạn lao động nữ sẽ bị giảm lương hưu từ 2 - 10% kể từ ngày 1.1, do áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu theo luật BHXH 2014.

Cụ thể, từ năm 2018, lao động nữ đóng BHXH 15 năm, lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, lao động nữ được tính thêm 2%. Như vậy, lao động nữ đủ 55 tuổi nghỉ hưu, thay vì chỉ cần có đủ 25 năm đóng BHXH là được hưởng tỷ lệ tối đa 75% như trước, thì từ nay trở đi phải có đủ 30 năm đóng BHXH mới được hưởng tối đa 75%.

Đối với lao động nam, nghỉ hưu năm 2018 để được hưởng mức 45% phải đóng BHXH đủ 16 năm. Tức là lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 phải đủ 31 năm đóng BHXH, nghỉ hưu năm 2019 phải có đủ 32 năm, nghỉ năm 2020 phải có đủ 33 năm, nghỉ năm 2021 phải đủ 34 năm và nghỉ từ năm 2022 trở đi phải đủ 35 năm đóng BHXH mới được hưởng tỷ lệ tối đa là 75% (so với trước năm 2018, chỉ cần có đủ 30 năm đóng BHXH là được hưởng tỷ lệ tối đa 75%).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU