Nhớ quê - thơ của Nguyễn Việt Chiến

0 Thanh Niên

Tiếng gà trưa xưa vắng

Nắng chín vàng trong cây

Ngày em thôi tuổi lớn

Sông quê còn thơ ngây

 /// Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Đất quê rười rượi thở

Mùa quê ong óng vàng

Ta còn quê trong vắt

Mắt quê tình mang mang

Đêm dậy thì vằng vặc

Trăng chớm rằm tuổi em

Mùi lúa quê sực chín

Ta dậy hương mật thèm

Tình quê rơm rạ ủ

Qua mưa gió tháng năm

Bóng đa trong câu hát

Hương vối khuya xót thầm

Sông quê, con đò cũ

Buộc chèo dưới bến trăng

Câu thơ xưa nằm ngủ

Giữa cỏ cát vĩnh hằng

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU