Nhiều ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Dương

0

Sáng 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành họp phiên trù bị, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký… và chia tổ thảo luận về văn kiện trình Đại hội.

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Bình Dương lần thứ 11
Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Bình Dương lần thứ 11

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ Bình Dương (nhiệm kỳ 2015-2020) đã gửi dự thảo báo cáo chính trị để thực hiện thảo luận, góp ý trong Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và tại các Hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức… Kết quả đã nhận được 1.331 lượt ý kiến đóng góp.

Hầu hết các ý kiến đóng góp đều cho rằng nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, công phu và chất lượng, có bố cục hợp lý; đồng thời, thể hiện sự nhất trí cao với đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 10.

Trang trí chào mừng ĐH

Trang trí chào mừng Đại hội

Các ý kiến về kinh tế, văn hóa, xã hội

Các tầng lớp nhân dân đã có ý kiến đề nghị cần bổ sung đánh giá về việc thực hiện liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lợi thế của tỉnh nằm ở vị trí khá thuận lợi trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đánh giá sâu hơn về kết quả chuyển dịch các ngành công nghiệp, tình hình phát triển công nghiệp công nghệ cao, ít thâm dụng lao động.

Về tập trung phát triển nhanh các ngành dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế, công nghệ và giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển đô thị, có ý kiến cho rằng nên đánh giá thêm về tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; về tình hình phát triển du lịch các vườn trái cây đặc sản của tỉnh để có cơ sở đề ra các giải pháp khai thác du lịch hiệu quả, bảo tồn được vườn trái cây đặc sản trong tương lai gắn với phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ với chuyển đổi mô hình sản xuất… nhiều ý kiến đề nghị cần đánh giá sâu về hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng với đời sống của nông dân; hiệu quả việc nhân rộng và phát triển mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; kết quả chuỗi liên kết vùng tiêu thụ nông sản để có định hướng tập trung đầu tư phát triển chuyên canh nông sản hàng hóa…

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế… nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung đánh giá về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở y tế ngoài công lập; kết quả, hiệu quả hoạt động các bệnh viện vệ tinh (liên kết); về mô hình “bác sĩ gia đình”; chất lượng đội ngũ nhân lực ngành y tế và tình hình thu hút lực lượng bác sĩ có chuyên môn đến công tác.

Triển lãm chào mừng ĐH Đảng bộ Bình Dương

Triển lãm chào mừng Đại hộ Đảng bộ Bình Dương

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Hầu hết ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị đều tán thành về đánh giá những kết quả, thành tựu và hạn chế, khó khăn của công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được nêu trong dự thảo.

Có ý kiến đề nghị cần bổ sung, đánh giá sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo chủ động, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy đối với công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong nhiệm kỳ qua cũng như các thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có lúc, có nơi diễn biến phức tạp.

Về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: có ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm phần minh họa số liệu để làm rõ cho đánh giá “… Làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, kết hợp chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; kiềm giảm tội phạm hình sự”.

Có ý kiến đề nghị bổ sung kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an toàn giao thông dưới sự lãnh đạo của Đảng theo Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4.9.2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU