Nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Từ ngày 27 - 29.6 tại Hà Nam diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) T.Ư Đoàn lần thứ 20 và Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa XI. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn  - ảnh 1
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 10 diễn ra vào tháng 1.2022

đăng hải

Tại hội nghị BTV, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022; định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến nội dung trình Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, gồm: dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và BCH T.Ư Đoàn và dự thảo Nghị quyết giai đoạn 2022 - 2027. Hội nghị cũng cho ý kiến về các dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, hội nghị còn thực hiện công tác cán bộ.

Tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về những nội dung do BTV trình. Đồng thời cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH, BTV, Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI; dự thảo 12 báo cáo chuyên đề nhiệm kỳ 2017 - 2022...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU