Nhiều giấy tờ công dân sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thủ tướng yêu cầu triển khai tích hợp các giấy tờ công dân để sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID, trong đó tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe ô tô; giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng... 

Văn phòng Chính phủ hôm qua (2.3) phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị mới đây về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đáng chú ý là nội dung liên quan việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022; phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp các giấy tờ công dân để sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID, trong đó tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe ô tô; giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng... tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch...

Bộ Công an cũng được yêu cầu khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cập nhật cơ sở dữ liệu dùng chung về người dân; xây dựng, phát triển hệ thống và cấp định danh phương tiện, động sản, bất động sản, triển khai các dịch vụ chia sẻ dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ TT-TT, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý, thu thập dữ liệu cá nhân, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm thu thập, cập nhật dữ liệu, trách nhiệm làm sạch dữ liệu và xác thực dữ liệu; xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong việc đầu tư, xây dựng, phát triển, tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng được yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án thu phí gửi Bộ Tài chính để nghiên cứu, ban hành thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành trong quý 2/2022.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU