nhcsxh

NHCSXH cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong 10 năm

NHCSXH cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong 10 năm

1
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn NHCSXH huy động.

Tin đọc nhiều