nhân viên

 /// Chụp từ clip

Nhân viên giao hàng ăn vụng của khách

1
Dịch vụ đặt món và giao thức ăn Zomato của Ấn Độ thông báo sa thải một nhân viên giao hàng ở TP.Madurai, miền nam nước này vì ăn vụng thức ăn của khách.