nhân sự mới

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là ai?

0
Sau hơn 4 tháng “bỏ trống”, sáng 9.6.2020, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu được người giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016- 2021.