nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt để phát gạo cho người nghèo tại “cây gạo” ở NEU

Nhận diện khuôn mặt để phát gạo cho người nghèo tại “cây gạo” ở NEU

0
Sáng 16.4.2020, “Cây gạo” của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã đi vào hoạt động, phát gạo hỗ trợ người khó khăn vượt qua dịch Covid-19. Để tránh phát tràn lan và rút kinh nghiệm từ các cây ATM gạo, trường đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý người đến nhận gạo.

Tin đọc nhiều