nhà máy luyện thép

Hà Tĩnh vượt quyền ưu đãi Formosa

Hà Tĩnh vượt quyền ưu đãi Formosa

29
Cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất vượt cả thẩm quyền của Chính phủ, đấu thầu thiếu minh bạch, bồi thường giải phóng mặt bằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật... là những sai phạm điển hình tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tin đọc nhiều