nhà máy điện mặt trời

Hợp tác xây nhà máy điện mặt trời

Hợp tác xây nhà máy điện mặt trời

0
Liên doanh BCG Băng Dương và Tập đoàn Hanwha - Hàn Quốc vừa ký hợp tác đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời tại huyện Thạnh Hóa, Long An.