nhà đầu tư nước ngoài

Theo chuyên gia, Việt Nam nên chủ động thu hút FDI bằng việc cải cách mạnh mẽ hơn /// ẢNH: PHẠM HÙNG

Điểm sáng giải ngân vốn FDI

0
Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) trong tháng 1 giảm, song vốn FDI giải ngân lại tăng tạo nên bức tranh khá tích cực cho tình hình thu hút vốn FDI trong tháng đầu năm.
Một doanh nghiệp FDI Nhật Bản tại KCN Đồng Văn II, Hà Nam /// ẢNH: GIA HÂN

Có nhà đầu tư đến, cũng có người đi

0
Các chuyên gia tư vấn chiến lược đầu tư cảnh báo, trong khi nhiều tập đoàn đang muốn đến Việt Nam hoặc cân nhắc việc đến Việt Nam hay nước khác trong khu vực thì có tập đoàn muốn rời vì nhiều lý do.