nguyễn xuân xanh

<i class="e-mag"></i>Nguyễn Xuân Xanh một đời cùng sách

Nguyễn Xuân Xanh một đời cùng sách

5
Nhà của tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh (tác giả của những cuốn sách Einstein, Nước Đức thế kỷ XIX - Cuộc cách mạng khoa học và công nghiệp, Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới: Từ trung cổ đến hiện đại…) tràn ngập sách. Cuộc đời ông gắn liền với sách.

Tin đọc nhiều