nguyễn văn thể

Phối cảnh sân bay Long Thành	 /// Ảnh: Mai Hà

Có yên tâm giao ACV làm sân bay Long Thành ?

21
Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc chỉ định cho ACV thực hiện dự án sân bay Long Thành liệu có đảm bảo tiến độ, nguồn vốn cũng như ảnh hưởng đến nợ công?