nguyễn văn bình

Hội thảo Phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 /// Ảnh Ngọc Minh

Thanh Hóa cần một không gian mới để tăng tốc phát triển

0
Việc Bộ Chính trị sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết về Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ là một động lực, một không gian mới để Thanh Hóa tăng tốc phát triển trong tương lai.