Nguyễn Thu Hương

<i class="e-mag"></i>Từ sinh viên nghèo thành nữ tiến sĩ AI ở ‘trời Tây’

Từ sinh viên nghèo thành nữ tiến sĩ AI ở ‘trời Tây’

0
Từ một nữ sinh nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng với ý chí ham học hỏi và tình yêu khoa học, nữ tiến sĩ Nguyễn Thu Hương (32 tuổi) đã trở thành nhà khoa học về trí tuệ nhân tạo (AI) có 2 bản quyền sở hữu trí tuệ ở Nga.
 /// NVCC

Từ sinh viên nghèo thành nữ tiến sĩ AI ở trời Tây

0
Từ một sinh viên nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng với ý chí ham học hỏi, Nguyễn Thu Hương (32 tuổi) đã trở thành nữ tiến sĩ AI ( trí tuệ nhân tạo) có 2 bản quyền sở hữu trí tuệ ở Nga.