nguồn gốc COVID-19

WHO xác nhận Trung Quốc không giao đủ dữ liệu cho nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19

WHO xác nhận Trung Quốc không giao đủ dữ liệu cho nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19

0
Các điều tra viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trải qua 4 tuần ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu năm nay để tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong bài phát biểu về báo cáo tổng kết điều tra, tổng giám đốc WHO nói Trung Quốc đã không cung cấp đủ dữ liệu cho điều tra viên.