Giới thiệu

Theo kết quả đo lường của Bloomberg (Bloomberg Global City Breakfast Index): Người Hà Nội mất tới 12% chi phí hằng ngày cho bữa sáng trong khi các quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu - nơi có nền kinh tế phát triển nhất lại là nơi có chi phí dành cho bữa sáng thấp nhất (dưới 1,8% thu nhập hằng ngày).

Ở châu Á, mức chi này của người dân Osaka - Nhật Bản chỉ là 1%. Trong khi thu nhập trung bình của người Hà Nội chỉ bằng 1/8 thu nhập trung bình của người dân ở Osaka. Điều này cho thấy người Hà Nội rất chú trọng bữa sáng, theo phương châm ‘ăn sáng như vua’. Cùng khám phá phong cách lẫn văn hóa ăn sáng của người Việt khắp nơi trên cả nước trong bài viết đặc biệt do Thanh Niên thực hiện.

Báo Thanh Niên
21/04/2017