Người trẻ trên tuyến đầu chống dịch

Bộ đội trẻ thực hiện công việc khử khuẩn trong khu cách ly /// Đậu Tiến Đạt

Người trẻ trên tuyến đầu chống dịch: Trái tim người lính...

0
'Chống dịch như chống giặc, mặt trận nào cần người lính thì người lính phải đi đầu. Người lính mà, nửa trái tim dành cho Tổ quốc và nửa còn lại dành cho gia đình. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ trước rồi về với gia đình được”.