người lớn

Khi con trẻ nói dối

Khi con trẻ nói dối

0
Người xưa dạy rằng “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Nhưng ngày nay không ít bạn nhỏ không còn “có sao nói vậy”.