Người Hà Nội sắp có thể rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân, triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ATM.

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2022.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 2022 đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung ba cấp của thành phố.

Người Hà Nội sắp có thể rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip - ảnh 1

Theo Đề án 06, người dân có thể dùng CCCD gắn chip rút tiền

N.T

UBND TP.Hà Nội giao Công an thành phố đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử bảo đảm đến hết năm 2022, 100% công dân trên toàn thành phố được cấp định danh điện tử, phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo 06 thành phố giải pháp để công khai cho nhân dân trên địa bàn thành phố về các nội dung mục tiêu như 100% công dân được cấp định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VneID, 100% công dân được cấp chữ ký số.

UBND TP.Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND thành phố đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện việc thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách bằng hình thức điện tử 100% (qua tài khoản hoặc các dịch vụ trung gian); việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân; triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ATM.

Rà soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu dân cư; công khai các dịch vụ công thực hiện tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến (người dân không phải đến cơ quan hành chính nhà nước). Đồng thời, đề xuất cơ chế ưu đãi về phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích, tăng cường hỗ trợ công dân.

Thành phố cũng xây dựng cơ sở dữ liệu y tế, triển khai Giấy chứng sinh điện tử, Giấy chứng từ điện tử và Giấy khám sức khỏe điện tử trên toàn thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU