người giao hàng

Giao hàng lúc nửa đêm

Giao hàng lúc nửa đêm

0
3 giờ sáng nhận lệnh giao hàng của bà chủ, tôi lại lên đường và… lạc lõng giữa đêm khuya.