Người ảo

Chế tạo cơ thể người ảo

Chế tạo cơ thể người ảo

0
(TNO) Viện Insigneo của Đại học Sheffield (Anh) công bố giai đoạn đầu tiên của công nghệ có thể dẫn đến việc chế tạo cơ thể người ảo và tạo thành cuộc cách mạng đối với lĩnh vực y học toàn cầu.