ngũ cốc

Không có tương quan ngữ âm NH > GI

Không có tương quan ngữ âm NH > GI

1
Trên Thanh Niên chủ nhật 1.3.2020, chúng tôi đã chứng minh thêm một lần nữa rằng giá trong giá đỗ (đậu) là một từ Hán Việt. Ngay sau đó, trên Facebook, bạn Cong Minh Do đã có ý kiến như sau:
Lắt léo chữ nghĩa: 'Giá' là từ Hán Việt

Lắt léo chữ nghĩa: 'Giá' là từ Hán Việt

0
Từ điển tiếng Việt 2008 của Trung tâm Từ điển học do Hoàng Phê chủ biên giảng giá là “mầm đậu xanh, đậu tương chưa mọc lá, dùng làm rau ăn”.

Tin đọc nhiều